Adatvédelmi irányelvek

 1. Az adatkezelő

Neve: Hézl József

Elérhetősége: ahaelmeny@ahaelmeny.hu

Hivatalos levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Ipoly utca 37.

Adatkezelő honlapjának címe: www.ahaelmeny.hu

Adószám: 67963753-1-27

NAIH-115435/2017.

Nyilvántartási szám: 51013141

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
 2. Kapcsolatfelvétel a honlapra kihelyezett űrlapon keresztül

Ha a www.ahaelmeny.hu oldalon kihelyezett „Jelentkezés konzultációra” gombra kattintasz, találni fogsz egy űrlapot. A neved, az e-mail címed és a lakcímed megadásával tudsz jelentkezni. Ezen adatokat a számla kiállítása végett kérem el. Üzeneted nem jelent feliratkozást hírlevélre. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, leveledet törölni fogom rendszeres postafiók takarítási munkálataim során (félévente). Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, az ahaelmeny@ahaelmeny.hu e-mail címre, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogom az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartok meg és nem kerül át a neved egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.

 1. Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címemre küldött üzenet

Az így küldött üzenetnél megismerem a neved, az e-mail címed és minden további személyes adatodat, amelyet az üzenetben elhelyezel (pl. foglalkozásod, telefonszámod, fényképed az aláírásodnál). A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, leveledet törölni fogom rendszeres postafiók takarítási munkálataim során, amelyet legalább hat havonta megejtek. Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel az ahaelmeny@ahaelmeny.hu e-mail címre. Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.

 1. Kapcsolatfelvétel telefonon

A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogom a telefonszámodat. Valószínűleg bemutatkozol, így a nevedet is megismerem. Ez mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett hívást nem fogadok. A hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassalak, ha épp nem tudom felvenni a telefont. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentek el. A híváslistát 30 napig tárolom (a beérkező, kimenő és nem fogadott hívásokat). Hozzájárulásodat visszavonhatod egy üzenettel, amelyet az ahaelmeny@ahaelmeny.hu e-mail címre, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogom a készülék híváslistájából a számodat, amelyről másolatot nem tartok meg és nem kerül át a telefonszámod egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámodat elmentem a telefonomba, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja,

 1. Számlázási kötelezettség teljesítése

Milyen adatot látok rólad, miért kezelem és mi alapján?

 • Számláimat elektronikusan állítom ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérem el: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 • Számláimat átutalással kérem kiegyenlíteni, a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot.

A tárolás időtartamát jogszabály írja elő: a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznem. Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit; továbbá a 175. § (2) bekezdés a) pont- e-számla hitelesítésének kérdéseit részletezi.

 1. Szolgáltatásaim teljesítése

Szolgáltatásaim nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülök a következő személyes adataiddal: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A tárolás időtartamát nem tudom pontosan meghatározni, mert függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig biztosan megőrzöm adataidat. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) ÉS a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:58. §

 1. Hézl József – Aha! élmény Facebook oldal

A felület üzemeltetésének célja szolgáltatásaim népszerűsítése, szakmai anyagok és információk megosztása széles körben. Privát üzenetet nem fogadok az oldalon, ha szeretnéd felvenni velem a kapcsolatot, küldj üzenetet honlapomon keresztül, vagy közvetlenül a levelezési címemre vagy hívj telefonon. Ha kedveled az oldalamat, a neveden kívül a nyilvános profilodat, nyilvános megosztásaidat és a hozzászólásaidat látom, hozzájárulásod alapján. A saját hozzászólásaidat, nyilvános megosztásaidat bármikor törölheted. Hozzájárulásodat visszavonhatod: kattints a „Mégsem tetszik ez az oldal” gombra! Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.

 1. Hírlevél küldése

Hírlevelemre a neved és az e-mail címed megadásával tudsz feliratkozni. Ezeket az adatokat hozzájárulásod alapján kezelem, abból a célból, hogy hasznos tartalmakat, friss híreket osszak meg veled. Leiratkozásig őrzöm ezeket az adatokat. Leiratkozáshoz kattints a hírlevél alján található leiratkozási linkre. Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdése.

 1. Sütik kezelése

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el a böngésződbe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos információkat, például az általad használt nyelvet és egyéb beállításokat, ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításaid, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg neked, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adataid.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Jogalap: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja.

 1. Ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás

Tárhelyszolgáltató: Profitárhely

Székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Elektronikus számlák kiállítója

Számlázz.hu

Email: info@szamlazz.hu

Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a kötelező adatkezelések kivételével törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére Hézl József e.v., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Hézl József e.v. költségtérítést állapít meg.

 1. Helyesbítés joga:

A Hézl József e.v. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 1. Zárolás és megjelölés:

Hézl József e.v. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Hézl József e.v. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 1. Törléshez való jog:

Hézl József e.v. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 1. Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Hézl József e.v. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Hézl József e.v. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Hézl József e.v. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Kártérítés és sérelemdíj:

Hézl József e.v. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben Hézl József e.v. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: ahaelmeny@ahaelmeny.hu

 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +361 391 1410

Fax: +361 391 1410

Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Biztonsági intézkedések

Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy a személyes adatokat megfelelően kezeljem. Kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A laptopomra jelszó megadása után lehet belépni. Telefonomat ujjlenyomat azonosítással használom. A Gmail-be, Facebook-ra bonyolult jelszóval lépek be. Weboldalam esetén SSL titkosítást is alkalmazok.

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba. Amint új szabályzatok lépnek életbe, felülvizsgálom a tartalmat. Ha vállalkozásom tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetek be, kiegészítem.

Székesfehérvár, 2018.05.24.